Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt grantowy

 

Nowe loga 2014-2020 kolor.jpeg

 

W 2019 r. Partnerstwo Borów Niemodlińskich realizuje projekt grantowy pod nazwą „Poprawiamy kondycję organizacji pozarządowych w zakresie siedzib, kadr, działalności i jej promowania”.

Źródło finansowania: poddziałanie 19. 2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Jego celem jest rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, a efektem doposażenie organizacji pozarządowych z obszaru Borów Niemodlińskich.
Przyznane wsparcie finansowe wynosi 82 415 zł.


W ramach projektu grantowego realizowanych jest 10 zadań grantowych:

 1. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Grabin „Integracja”, zadanie „Wsparcie na starcie- wzmocnienie technicznego potencjału Stowarzyszenia Integracja.”

 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno, zadanie „Festyn Chmielowy w 10 urodziny Stowarzyszenia.”

 3. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Grabinie, zadanie „Zakup doposażenia do promocji działań Stowarzyszenia.”

 4. Stowarzyszenie „Nasze Górki”, zadanie „Stara szatnia jako zaułek tradycji wiejskiej.”

 5. Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice”, zadanie „ Spotkania biesiadne sposobem na wzmocnienie i promocję Stowarzyszenia.”

 6. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Solec, zadanie „Bezpieczna zabawa- poprawa infrastruktury placu rekreacyjnego wraz z organizacją obchodów z okazji dnia dziecka jako wzmocnienie kondycji i samoorganizacji Stowarzyszenia

 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Domecku, zadanie „Wyposażenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej.”

 8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mańkowice, zadanie „ Mańkowickie PrzySmaki- organizacja warsztatów i imprezy kulinarnej sposobem na rozwój działalności i promocję Stowarzyszenia.”

 9. Stowarzyszenie „Morsy z Borów Niemodlińskich”, Tułowice, zadanie „Zimna woda zdrowia doda- czyli rozwój aktywności mieszkańców obszaru Borów Niemodlińskich poprzez hartowanie organizmu poprzez kąpiele zimnowodne

 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Przysieczy, zadanie „Zioła wzmacniają potencjał Przysieczy”.

 

Wersja XML