Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki ewaluacji

Prezentujemy wyniki badań zrealizowanych na potrzeby ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich, 2014-2020.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz metodologią badań społecznych ewaluacja LSR objęła swym zakresem następujące obszary i odpowiadające im pytania badawcze:


Na potrzeby ewaluacji LSR zrealizowano badania z dwiema grupami respondentów:

WYNIKI:
PDFEwaluacja_zewnetrzna_LSR_Bory_Niemodlinskie_Raport_koncowy_2022.pdf
PDFPodsumowanie_badan_ do_ewaluacji_LSR_Bory_Niemodlinskie_2022.pdf

 

Wersja XML