Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram spotkań

Partnerstwo Borów Niemodlińskich realizuje operację polegającą na opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Opracowanie LSR jest finansowane ze środków działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( II nabór wniosków).

Opracowanie LSR ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

PDFInformacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań.pdf (341,46KB)

 

Wersja XML