Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Hiber-akcja 2022

Co planujemy zrobić, aby ze starego zbiornika na wodę na terenie obozu Lamsdorf powstało zimowisko dla nietoperzy:

 • Instalacja zamknięcia stalową kratą wraz z wykonaniem zazbrojonego obramowania ramy kraty.
 • Instalacja ukryć keramzytowych (49 cm x 24 cm x 18 cm) w ilości 10 szt, dodatkowo zamontowane zostaną dwa ukrycia dębowe do ścian szczytowych.
 • Dla zwiększenia porowatości górnej części sklepienia na połowie długości zbiornika wykonany zostanie pas z zaprawy klejowej o szerokości około 30 cm pokryty zaprawą gruboziarnistą.
 • Na podłodze zimowiska nietoperzy wstawione zostaną 3 zbiorniki, wypełnione kamieniem płukanym, służące jako zbiorniki wilgotnościowe oraz bezpieczne poidła dla nietoperzy.
 • Na zewnątrz zainstalowana zostanie tabliczka informacyjna zawierająca: kod QR z odniesieniem do pełnej informacji o projekcie i zbiorniku na stronie www.boryniemodlinskie.pl, logotyp Województwa Opolskiego (z dotacji, którego realizowany jest projekt).

Finansowane-przez-SWO.png

Projekt na zaadaptowanie przedwojennego zbiornika na wodę na terenie dawnego poligonu w Łambinowicach na zimowisko dla nietoperzy, otrzymał dofinansowanie. Województwo Opolskie przyznało nam 10 000 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa, poprzez odtwarzanie siedlisk przyrodniczych i tworzenie siedlisk zastępczych. Serdecznie dziękujemy!

 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki współpracy z Nadleśnictwem Tułowice.

Wersja XML