Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czym jest "Działaj lokalnie"?

Brak opisu obrazka

Od początku swojej działalności Partnerstwo Borów Niemodlińskich wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły lokalnych organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Od 2013 roku, dzięki pomocy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce uczestniczymy w programie „Działaj Lokalnie”. Wówczas dołączyliśmy do grona 60 Ośrodków Działaj lokalnie w kraju (jesteśmy drugim Ośrodkiem programu w województwie opolskim), poprzez które przyznawane są granty (dotacje) do 6000 zł.

Brak opisu obrazka

Celem programu jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

W ramach konkursów grantowych przyznajemy dofinansowanie do 6000 zł lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

 

 


Więcej o programie Działaj lokalnie na O Programie - Działaj Lokalnie (dzialajlokalnie.pl)


Pozostałe programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności :

 


W Programie "Działaj Lokalnie" uczestniczą fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne składające wnioski za pośrednictwem szkół, bibliotek, domów kultury, klubów sportowych z terenu gmin: Łambinowice, Niemodlin, Biała, Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, Dąbrowa, Tułowice. 

Brak opisu obrazka 
Program "Działaj lokalnie" w edycji 2018 i 2019 jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

 

 

STRONA PROGRAMU
W W W. D Z I A L A J L O K A L N I E. P L

Wersja XML