Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Rady Decyzyjnej- wybór projektów

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym nastąpi wybór projektów w ramach tegorocznego naboru na działanie "Małe projekty", odbędzie się w siedzibie Partnerstwa BN, 15 kwietnia 2013 r. Pod koniec dnia na naszej stronie www.boryniemodlinskie.pl opublikowane zostaną wyniki naboru.

Wersja XML