Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram naborów wniosków 2009-2013

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków na lata 2011-2013 (kwartałami):
 

Działanie PROW

2011

2012

2013

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


 

x


 


 


 


 

x


 


 


 


 


 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


 

x


 


 


 


 

x


 


 


 


 


 

Odnowa i rozwój wsi


 

x


 


 

x


 


 


 


 

x*Małe projekty


 

x


 


 

x


 


 


 


 

x**Tylko w przypadku wystąpienia oszczędności z naborów z lat poprzednich

Wersja XML