Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

5- Krajobrazy- dziedzictwo przyrodnicze ożywione i nieożywione

Zapoznaj się z opisem przedsięwzięcia:
> PDFPrzedsięwizięcie 5- opis.pdf

 Wskaźniki produktu (do wyboru min. jeden):

P-13

Liczba obiektów przyrodniczych ochrony konserwatorskiej poddanych pracom pielęgnacyjnym i/lub konserwatorskim

P-14

Liczba łącznego nakładu wszystkich publikacji (w tym multimedialnych) dotyczących dziedzictwa przyrodniczego (w tym dot. geografii)

P-15

Liczba ścieżek, tras i szlaków turystycznych (w tym dydaktycznych) utworzonych, poddanych modernizacji, remontowi i/lub doposażeniu, a obejmujących obejmujących dziedzictwo przyrodnicze

P-12

Liczba wybudowanych obiektów małej architektury związanej z rozwojem turystyki

Wersja XML