Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

6- Aktywizacja kulturalno-sportowo-rekreacyjna

Zapoznaj się z opisem przedsięwzięcia:
> PDFPrzedsięwizięcie 6- opis.pdf (71,60KB)

 Wskaźniki produktu (do wyboru min. jeden):

P-16

Liczba nowowybudowanych/zmodernizowanych/ wyremontowanych obiektów instytucji kultury (w tym świetlice, biblioteki i obiekty pełniące ich funkcje)

P-17

Liczba instytucji kultury (w tym świetlice, biblioteki i obiekty pełniące ich funkcje) zaopatrzonych w nowy sprzęt oraz wyposażenie

P-18

Liczba imprez kulturalnych, sportowych i/lub rekreacyjnych

P-19

Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych placów zabaw

P-20

Powierzchnia [mk] przestrzeni publicznej poddanej modernizacji i/lub doposażeniu

P-21

Liczba zmodernizowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych

Wersja XML