Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organy Partnerstwa Borów Niemodlińskich

ZARZĄD PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH:
Najwyższy po Walnym Zebraniu Członków organ Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Zgodnie ze statutem reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz koordynuje działanie Stowarzyszenia. Liczy od 5 do 8 osób.

 

Skład Zarządu (od 16.06.2021 r.)

1. Jadwiga Wójciak- gm. Łambinowice- Prezes
2. Joanna Słodkowska-Mędrecka- gm. Komprachcice- Zastępca Prezesa
3. Łukasz Borowski- gm. Tułowice - Sekretarz
4. Justyna Szmechta – gm. Prószków -skarbnik
5. Krzysztof Trzmielewski – gm. Niemodlin – członek

Rada Decyzyjna (od 16.06.2021 r.)

1. Helena Wojtasik- sektor publiczny, gm. Tułowice- Przewodniczący
2. Zygmunt Knura- sektor biznesowy, gm. Strzeleczki- Zastępca Przewodniczącego
3. Katarzyna Byra- sektor mieszkańców, gm. Łambinowice
4. Victoria Mueller-Błazy-  sektor społeczny, gm. Prószków
5. Agnieszka Pienio- sektor mieszkańców, gm. Tułowice
6. Anna Cisowska – sektor społeczny, gm. Dąbrowa
7. Ditmar Gawlista – sektor biznesowy, gm. Komprachcice
8. Paweł Kotwica – sektor mieszkańców, gm. Niemodlin
9. Patryk Bania – sektor publiczny, gm. Biała


Skład Zarządu od 26.06.2018  r. (aktualizacja 29.04.2021)

1. Jadwiga Wójciak- gm. Łambinowice- Prezes
2. Joanna Słodkowska-Mędrecka- gm. Komprachcice- Zastępca Prezesa
3. Mariusz Nieckarz- gm. Niemodlin- Sekretarz- vacat (od 29.04.2021 r.)
4. Justyna Szmechta – gm. Prószków -skarbnik
5. Zbigniew Janowski – gm. Dąbrowa – członek
6. Łukasz Borowski- gm. Tułowice- członek
7. Bogusław Wojtuś- gm. Strzeleczki- członek- vacat (od 25.03.2021 r.)
8. Justyna Uliczka- gm. Biała- członek (rezygnacja z członka zarządu złożona 19.03.2019 r. – vacat)


Skład Zarządu od 07.12.2017 r. (aktualizacja 3.01.2018 r.)

1. Jadwiga Wójciak- gm. Łambinowice- Prezes
2. Joanna Słodkowska-Mędrecka- gm. Komprachcice- Zastępca Prezesa
3. Mariusz Nieckarz- gm. Niemodlin- Sekretarz
4 Łukasz Borowski- gm. Tułowice- członek
5. Bogusław Wojtuś- gm. Strzeleczki- członek
6. Justyna Uliczka- gm. Biała- członek
Brak członków zarządu z gminy Dąbrowa i gminy Prószków., w tym vacat na funkcję Skarbnika


Skład Zarządu od 27.06.2017 r.:

1. Jadwiga Wójciak- gm. Łambinowice- Prezes
2. Joanna Słodkowska-Mędrecka- gm. Komprachcice- Zastępca Prezesa
3. Mariusz Nieckarz- gm. Niemodlin- Sekretarz
4. Łukasz Litwinowicz- gm. Dąbrowa- Skarbnik
5. Łukasz Borowski- gm. Tułowice- członek
6. Bogusław Wojtuś- gm. Strzeleczki- członek
7. Justyna Uliczka- gm. Biała- członek


Skład Zarządu od 15.12.2016 do 27.06.2017 r. (aktualizacja 29.12.2016):

1. Aneta Lissy-Kluczny- gm. Prószków- Prezes
2. Joanna Słodkowska-Mędrecka- gm. Komprachcice- Zastępca Prezesa
3. Mariusz Nieckarz- gm. Niemodlin- Sekretarz
4. Łukasz Litwinowicz- gm. Dąbrowa- Skarbnik
5. Łukasz Borowski- gm. Tułowice- członek
6. Bogusław Wojtuś- gm. Strzeleczki- członek
7. Justyna Uliczka- gm. Biała- członek
8. Jarosław Gawlik- gm. Łambinowice- członek


Skład Zarządu do 15.12.2016 r.:
- Jadwiga Wójciak (gm. Łambinowice)- prezes, biuro@boryniemodlinskie.pl
- Łukasz Litwinowicz (gm. Dąbrowa)- Z-ca prezesa
- Maria Bernacka (gm. Tułowice)- skarbnik
- Zygmunt Knura (gm. Strzeleczki)- sekretarz
- Bogumiła Kalinowska-Ilków (gm. Biała)- członek
- Aneta Lissy-Kluczny (gm. Prószków)- członek
- Joanna Słodkowska-Mędrecka (gm. Komprachcice)- członek
- Mariusz Nieckarz (gm. Niemodlin)- członek


KOMISJA REWIZYJNA PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH:
Organ nadzoru w Stowarzyszeniu. Ma upoważnienie do prowadzenia kontroli wewnętrznych oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi. Składa się z 3 osób.

Komisja Rewizyjna od 15.12.2016 (aktualizacja 29.12.2016):

1. Józef Kremer- gm. Komprachcice- Przewodniczący
2. Jadwiga Kiraga, gm. Tułowice
3. Janusz Sawicz- gm. Dąbrowa


Skład Komisji Rewizyjnej do 15.12.2016 r.:

- Bernadeta Mueller- przewodnicząca
- Maria Urbacka- z-ca przewodniczącej
- Jakub Wajdziak- członek


RADA DECYZYJNA PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH:
Organ powołany do oceny i wyboru wniosków programu UE-Leader. Składa się z 9 osób, wybieranych podczas Walnego Zebrania Członków PBN.

Rada Decyzyjna od 28.05.2019 (aktualizacja 24/05/2021):
1. Helena Wojtasik- sektor publiczny, gm. Tułowice- Przewodniczący
2. Zygmunt Knura- sektor biznesowy, gm. Strzeleczki- Zastępca Przewodniczącego
3. Katarzyna Byra- sektor mieszkańców, gm. Łambinowice
4. Victoria Mueller-Błazy-  sektor społeczny, gm. Prószków
5. Agnieszka Pienio- sektor mieszkańców, gm. Tułowice
6. Radosław Dolipski- sektor społeczny, gm. Komprachcice (rezygnacja 24/05/2021 r.)
7. Anna Cisowska – sektor społeczny, gm. Dąbrowa
8. Ditmar Gawlista – sektor biznesowy, gm. Komprachcice
9. Paweł Kotwica – sektor mieszkańców, gm. Niemodlin


Rada Decyzyjna od 15.12.2016 (aktualizacja 29.12.2016):

1. Andrzej Miśta- sektor biznesowy, gm. Niemodlin
2. Zygmunt Knura- sektor publiczny, gm. Strzeleczki- Przewodniczący
3. Helena Wojtasik- sektor publiczny, gm. Tułowice- Zastępca Przewodniczącego
4. Bernadeta Lisson-Pastwa- sektor społeczny, gm. Komprachcice
5. Katarzyna Gołebiowska-Jarek- sektor społeczny, gm. Dąbrowa
6. Katarzyna Byra- sektor mieszkańców, gm. Łambinowice
7. Victoria Mueller- sektor społeczny, gm. Prószków
8. Agnieszka Pienio- sektor mieszkańców, gm. Tułowice
9. Radosław Dolipski- sektor społeczny, gm. Komprachcice


Skład Rady Decyzyjnej do 15.12.2016 r.:
-
Gołębiowska-Jarek Katarzyna, gm. Dąbrowa, sektor społeczny, Stowarzyszenie Miłośników Chróściny
- Lisson-Pastwa Bernadeta, gm. Komprachcice, sektor społeczny, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno
- Lenkiewicz Alfred, gm. Łambinowice, sektor gospodarczy, Przedsiębiorstwo Usług Handlu i Produkcji "BUDGRI"
- Dzumla Lucjan, gm. Prószków, reprezentant mieszkańców
- Wojtasik Helena, gm. Tułowice, sektor publiczny, Tułowicki Ośrodek Kultury
- Paszula Katarzyna, gm. Niemodlin, sektor publiczny, Ośrodek Kultury w Niemodlinie
- Mueller Victoria, gm. Prószków, sektor społeczny, Stowarzyszenie Nasza Wioska-Ligota Prószkowska
- Bazarnik-Kowalska Irmina, gm. Strzeleczki, sektor społeczny, Ludowy Klub Jeździecki Moszna
- Syguła Kajetan, gm. Biała, sektor gospodarczy, WILD BOAT 

Aktualny Regulamin pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich (akceptacja UMWO: 27/11/2020, publikacja: 2/12/2020):

PDFzał. nr 4 do umowy ramowej Regulamin pracy Rady Decyzyjnej.pdf


Archiwalny Regulamin Pracy Rady Decyzyjnej

Wersja XML