Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończył się nabór do Działaj lokalnie 2016

4 maja 2016 roku, równo o północy, zakończyło się przyjmowanie wniosków do tegorocznej edycji programu "Działaj lokalnie". W generatorze zostało zarejestrowanych 30 wniosków, z czego do północy złożono ostatecznie 22 z nich; z gminy Biała 6 wniosków; z gminy Dąbrowa 3; z Komprachcic 4; z Łambinowic 1; z gminy Niemodlin 5; z Prószkowa 1; ze Strzeleczek 1 oraz z gminy Tułowice 1. Dziękujemy za zainteresowanie konkursem i pracę włożoną w przygotowanie projektów. Łączna pula wnioskowanego wsparcia wynosi 115 854 zł, natomiast pula konkursowa to 55 080 zł.
Teraz wnioski podlegać będą ocenie formalnej a następnie spośród wszystkich prawidłowo złożonych zostaną wybrane najlepsze, które otrzymają dofinansowanie. Planowany czas ogłoszenia wyników to koniec maja 2016 r.

Wersja XML