Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy pracownik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. doradztwa i projektów Lokalnej Strategii Rozwoju.
W odpowiedzi na ogłoszenie w terminie wpłynęło 7 ofert, w tym dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych dotyczących wymaganego stażu pracy lub/i wiedzy. 5 osób zostało zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne, z czego ostatecznie 4 stawiły się na rozmowę.

W wyniku oceny doświadczenia zawodowego, wiedzy z zakresu programów współfinansowanych ze środków UE, w tym PROW 2014-2020, znajomości Lokalnej Strategii Rozwoju oraz obszaru działania Partnerstwa Borów Niemodlińskich i ogólnej prezentacji kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Kumor z Niemodlina.

Wersja XML