Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nasi Darczyńcy

Partnerstwo Borów Niemodlińskich wspólnie z Partnerami dofinansowuje w ramach konkursu ok. 8 projektów lokalnych rocznie. Wsparcie wynosi do 6.000 zł. Warunkiem powodzenia projektu jest pozyskanie partnerów oraz wkładu własnego, który uzupełni przekazaną przez Akademię Rozwoju Filantropii dotację.

W latach 2013–2022 (10 edycji konkursu) wspólnie z partnerami i sponsorami przekazaliśmy 100 dotacji o ogólnej sumie ponad 520 tys. zł na projekty, których łączna wartość, wliczając wkład własny organizacji i grup nieformalnych, wyniosła już ponad milion złotych.


Nasi Darczyńcy:

DZIĘKUJEMY!

Wersja XML