Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Goście z Ukrainy

W czwartek 28.06.2018 r. gościliśmy delegację z Ukrainy. 15 osób przyjechało do nas w ramach wizyty studyjnej, której tematem były budżety partycypacyjne w Polsce.

W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy metody włączania mieszkańców w konsultowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich oraz instrumenty finansowania projektów przy zaangażowaniu mieszkańców w gminach partnerskich LGD. I tak, Gmina Biała dzieliła się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu inicjatywy lokalnej zgodnie z ustawą o pożytku publicznym, Gmina Łambinowice we wdrażaniu funduszu sołeckiego, a Gmina Prószków przedstawiła wyniki pierwszej edycji budżetu obywatelskiego.
Gości szczególnie interesowały zagadnienia związane ze stroną techniczną i organizacyjną wdrażania społecznych metod finansowania. Dodatkowo padały pytania o zachęcanie mieszkańców do kreatywności a nie proponowania kolejnych boisk i placów zabaw, włączania młodzieży i seniorów w zgłaszanie projektów, sposoby na zachęcanie mieszkańców do udziału w głosowaniach. Dyskutowaliśmy również o krytycznych uwagach i negatywnych reakcjach mieszkańców na ten sposób działania i sposoby radzenia sobie z nimi. Wizyta była dobrym pretekstem do zaprezentowania metod partycypacji na terenie poszczególnych gmin i stanowiła okazję do porównania instrumentów działających na obszarze Partnerstwa Borów Niemodlińskich.


Serdecznie dziękujemy Paniom: Annie Rogosz z Urzędu Miejskiego w Białej, Katarzynie Byra z Urzędu Gminy w Łambinowicach i Edycie Gogol-Fuhl z Urzędu Miejskiego w Prószkowie za przygotowanie prezentacji i udział w dyskusji.
Wizyta w Partnerstwo Borów Niemodlińskich była organizowana przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI z Warszawy.

Wersja XML