Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta dla Beneficjentów

Szanowni Beneficjenci projektów Leader

W tej chwili trwają realizacje Waszych projektów. Ponieważ z dniem złożenia Waszych wniosków do Samorządu Województwa nie mamy informacji na jakim etapie realizacji znajdują się Wasze projekty, zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie. Ankieta pomoże nam rozpoznać w jakim terminie kończą się Wasze projekty i na kiedy zaplanowane są wnioski o płatność. Wam przypomnij zapisy umowy.

Ankieta jest on-line. Znajduje się pod linkiem

https://goo.gl/forms/EsN0w7v2HVxCHa6g1


Informujemy również, że zgodnie z Księgą wizualizacji programu PROW 2014-2020:

„ W sytuacji, gdy beneficjent posiada stronę internetową (główna strona beneficjenta lub podstrona dotycząca operacji) beneficjent zamieszcza obowiązkowo:

 • krótki opis operacji, w którym informuje o przedsięwzięciu i pomocy otrzymanej z EFRROW (tzn. slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”) wskazując jednocześnie jej cel i przewidywane wyniki,
 • znak (symbol) Unii Europejskiej,
 • logo PROW 2014-2020,
 • oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo KSOW, logo unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/ logo województwa lub gminy). W przypadku umieszczania herbu województwa lub gminy należy obok symbolu UE zamieścić wskazanie na udział Unii poprzez tekst: Unia Europejska. Tekst Unia Europejska można zamieścić poniżej lub po prawej stronie symbolu UE. Informacje te zajmują przynajmniej 25 % powierzchni strony (widocznej na ekranie bezpośrednio po wejściu użytkownika na stronę/ podstronę bez konieczności przewijania strony w dół).

Opis operacji zawiera następujące informacje:

 • typ/nazwa operacji,
 • cel operacji,
 • planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty,
 • nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja.

Do treści obowiązkowej beneficjent może dodać dodatkowy tekst (nieobowiązkowy):

 • wartość projektu lub
 • wartość uzyskanego dofinansowania.


Księga wizualizacji jest dostępna pod linkiem:
https://www.gov.pl/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Wersja XML