Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki naboru do Rady Decyzyjnej

W związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Decyzyjnej podczas ostatniego Walnego Zebrania Członków PBN, informujemy, że spośród kandydatów, którzy zgłosili się do składu Rady Decyzyjnej, zostali wybrani:

Dokonane w ramach wyborów zmiany w składzie organu decyzyjnego LGD zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Wersja XML