Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki naborów Leader 2019

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich ogłasza wyniki naborów wniosków nr 1-5, w ramach Przedsięwzięć LSR BN: 4- Przestrzeń kultur, 5- Krajobrazy, 6- Więzi, 7- Aktywność

Serdecznie dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom.

Gratulujemy tym Wnioskodawcom, których wnioski przeszły pozytywnie weryfikację i znalazły się w puli wniosków do dofinansowania. Na 12 złożonych wniosków (wniosek 13-ty został wycofany przez Wnioskodawcę), do dofinansowania w ramach dostępnej puli przeszło 6 wniosków.

 

Protokół z posiedzenia:

PDFProtokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 023-I-2019 z 16.07.2019.pdf (763,98KB)

 

PDFLista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1 2019.pdf (597,14KB)
PDFLista operacji zgodnych formalnie z naborem 1 2019.pdf (485,42KB)
 

PDFLista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2 2019.pdf (530,20KB)
PDFLista operacji zgodnych formalnie z naborem 2 2019.pdf (513,46KB)
 

PDFLista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3 2019.pdf (553,77KB)
PDFLista operacji zgodnych formalnie z naborem 3 2019.pdf (519,73KB)
 

PDFLista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 4 2019.pdf (503,36KB)
PDFLista operacji zgodnych formalnie z naborem 4 2019.pdf (516,08KB)

PDFLista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 5 2019.pdf (529,09KB)
PDFLista operacji zgodnych formalnie z naborem 5 2019.pdf (511,68KB)
 

 


 

Wersja XML